Tothom té dret a accedir i demanar una còpia del seu historial mèdic.

Per demanar la història clínica heu d’omplir un imprès i adjuntar la fotocòpia del D.N.I del titular.

En el cas de menors s’ha de portar una fotocòpia del llibre de família i del D.N.I del representant legal. Si es tracta d’una persona incapacitada també s’ha de portar la fotocòpia del representant legal.

Si el que voleu és demanar la història clínica a un altre centre sanitari, es farà el mateix procediment, i des de el Cap farem arribar aquesta sol·licitud al Centre corresponent, quan ens arribi li donarem al metge que tingueu assignat.

Targeta sanitaria

La targeta sanitària individual (TSI) t'identifica i t'acredita com assegurat o assegurada del Servei Català de la Salut. La TSI és la teva clau d'accés als centres i serveis del sistema sanitari públic.

Sanitat respon

El 061 es el telèfon de Sanitat Respon, podeu trucar per qualsevol dubte relacionat amb la vostra salut o per consultes relacionades amb la sanitat.

Protecció de dades

Tenim cura de les vostres dades personals de salut.