Sóm una societat limitada de professionals formada per 17 socis professionals i 1 soci no professional amb adminitrador únic.

Socis que formen la societat:

Professionals

 • Dr. Vilatimó (administrador)
 • Dra. A. Ramón
 • Dra. S. Narejos
 • Sra. D. Morató
 • Dra. C. Álvarez
 • Dra. E. Martínez
 • Dra. A. Ulied
 • Sra. R. Díaz
 • Sra. S. Esteve
 • Dra. O. Codina
 • Dra. S. Matesanz
 • Dra. A. Tantiña
 • Sra. G. Sayós
 • Dr. I. Lara
 • Sra. D. Molera
 • Sra. A. Coma
 • Dra. N. del Val

No Professionals

 • Consorci Hospitalari de Vic

La societat es regula per la llei de societats de professionals.

Esteblim aliances amb altres organitzacions:

Targeta sanitaria

La targeta sanitària individual (TSI) t'identifica i t'acredita com assegurat o assegurada del Servei Català de la Salut. La TSI és la teva clau d'accés als centres i serveis del sistema sanitari públic.

Sanitat respon

El 061 es el telèfon de Sanitat Respon, podeu trucar per qualsevol dubte relacionat amb la vostra salut o per consultes relacionades amb la sanitat.

Protecció de dades

Tenim cura de les vostres dades personals de salut.