Serveis coberts per el Servei Català de la Salut.

  • Medicina de família
  • Pediatria
  • Infermeria de família
  • Odontologia
  • Atenció a la dona

Serveis no coberts per el Servei Català de Salut.

Targeta sanitaria

La targeta sanitària individual (TSI) t'identifica i t'acredita com assegurat o assegurada del Servei Català de la Salut. La TSI és la teva clau d'accés als centres i serveis del sistema sanitari públic.

Sanitat respon

El 061 es el telèfon de Sanitat Respon, podeu trucar per qualsevol dubte relacionat amb la vostra salut o per consultes relacionades amb la sanitat.

Protecció de dades

Tenim cura de les vostres dades personals de salut.