Transparència

Contracte Catsalut

Podeu consultar els contractes que l'EBA Centelles ha signat amb el CatSalut per oferir atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària a les àreas bàsiques de salut així com els objectius marcats.

Contractes CatSalut Objectius Contractes CatSalut


Indicadors i resultats de l'activitat contractada

De tots els indicadors per l'evaluació dels resultats de l'activitat realitzada a l'EBA Centelles destaquem l'enquesta de satisfacció dels usuaris (PLAENSA) i la valoració final del resultat del procés d'acreditació de la nostra entitat.

Acreditació Departament de Salut (Solvencia tècnica) 96% Capacitat resolutiva i efectivitat de l'activitat prestada Nivell de satisfacció dels usuaris


Convenis

A continuació relacionem les empreses i entitats proveïdores de serveis sanitaris i no sanitaris com a complement i suport a l'activitat principal realitzada a l'EBA Centelles d'atenció primaria de salut a la població.

Llista de proveïdors assistencials Llista de proveïdors NO assistencials

Tinc una urgència

Centres amb atenció continuada i urgent.

Sanitat respon

El 061 es el telèfon de Sanitat Respon.

Fer Salut

FerSalut, la revista del teu centre de salut ;)