Dades de plantilla


1.- Dimensió i distribució de la plantilla de l’EAP per àmbits de prestació de serveis. l'EBA Centelles té distribuït el seu personal en els tres centres de treball:
L’EAP Centelles: 32.professionals

  • Consultori de Hostalets de Balenyà: 11 professionals (24%)
  • Consultori de Sant Martí de Centelles: 3 professionals (6,5%)
  • Total plantilla:46 professionals


2.- Distribució de la plantilla per grups professionals


D'acord amb aquesta classificació, la plantilla de l'EBA Centelles està integrada en un 45,6% per personal sanitari (28,2% per llicenciats sanitaris sense incloure els residents i un 17,4% de diplomats sanitaris,) i un 54,3% per personal de gestió i serveis.


3.- Evolució de la plantilla (2011-2015)
En conjunt, el percentatge de variació de la plantilla acumulat en aquests cinc anys mostra una estabilitat en la seva evolució.


4.- Dimensió i distribució de l'estructura de comandament.
L’estructura de personal de comandament i gestió està formada per: 7 (15,2%)


5.- Distribució de la plantilla per sexe
La distribució de la plantilla i dels diferents grups professionals en funció de la variable
“sexe”.

Homes: 8 (17,4%)
Dones: 38 (82,6)


6.- Previsió de jubilacions (2015-2020)
Les previsions de jubilació per als anys 2015 a 2020 per a cada grup professional: 3 facultatius.


7.- Antiguitat a l'EBA Centelles.

  • 10 anys a l’empresa: 19 (41,3%)
  • Entre 10 i 5 anys a l’empresa: 17 (37%)
  • < de 5 anys:10 (21,7%)

Tinc una urgència

Centres amb atenció continuada i urgent.

Sanitat respon

El 061 es el telèfon de Sanitat Respon.

Fer Salut

FerSalut, la revista del teu centre de salut ;)