Salut comunitaria

Aquest any el nostre CAP i la Biblioteca municipal de Centelles han signat un acord de col·laboració tenint en compte que comparteixen l'objectiu de garantir la vertebració social i l'accés a la informació i la cultura com una branca més de la salut comunitaria per tal d'aconseguir una ciutadania plenament informada i capaç de desenvolupar tot el seu potencial com a persones.

En aquest acord es decideix que la Biblioteca Municipal de Centelles entregarà part del seu fons donat de baixa, per tal que els usuaris de l'EBA Centelles en puguin gaudir durant el temps d'espera de les seves visites i que aquest fons serà revisat trimestralment pel personal de la Biblioteca, per renovar-lo i/o substituir-lo en el cas que estigui malmès.La Biblioteca també redactarà guies de lectura especialitzades en embaràs, part, post part, lactància, criança i salut infantil per als equips de llevadores i pediatres de l'EBA Centelles.

Les seleccions que farà la Biblioteca, tant en les guies de lectura com en el fons de baixa, tindran un rerefons positiu encaminat als bons hàbits i a la prevenció de la salut, d'acord amb la idea de col·laborar sempre en pro de la salut comunitària.

A L'EBA Centelles tindrà sempre a la teva disposició els tríptics informatius de la Biblioteca.

A mes, també us hi  deixem enllaç d’un cercador d’activitats on es permet inscriure activitats "saludables".