COVID-19

Degut als esdeveniments, més que mai aquests dies s’ha de continuar atenent psicològicament a les persones que ho necessitin; per això es molt important que la gent sàpiga que el servei de psicologia continua especialment actiu tant de forma presencial com per Skype. Si ho necessiteu demaneu informació per via telefònica.

Salut comunitaria

Des d’ACEBA, ara fa un any, vam endegar el grup de Recerca i Innovació com a element inherent de les EBAs a través del qual aconseguim les nostres màximes: atendre a les persones des de l’excel·lència, vetllar contínuament per mantenir la cura i el benestar dels nostres usuaris i facilitar la tasca dels professionals de la salut.

Amb aquesta mirada oberta i globalitzadora, l’objectiu del grup és “promocionar la innovació i la recerca al sistema de salut/social, amb lideratge, al servei dels ciutadans i dels professionals que els atenem, augmentant la generació i transferència de coneixement en benefici de la societat”.

La innovació en salut i social inclou el desenvolupament de noves fórmules d’atenció, amb l’ús de noves tecnologies i sistemes adaptables a les noves necessitats, tant de pacients com de professionals. I el més important, no es tracta només de la cerca del tractament de la malaltia (de forma reactiva), sinó d’afavorir un canvi de direcció en la gestió dels sistemes de salut i social cap a la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia (proactivitat).

Des de la recerca i la innovació es vol assolir la transformació digital del sistema de salut i social, mitjançant noves fórmules d’atenció, fomentant la incorporació de les noves tecnologies per la millora de l’atenció sanitària, col·laborant amb els diferents agents públics i privats del sector de les ciències de la vida, de la salut, de la tecnologia i de l’empresa.

En l’actualitat des del grup RDI ACEBA participem en diferents projectes d’ampli abast. En són exemples:

  • Projecte de recerca RIS3CAT “Nanonafres”, aplicant la nanotecnologia pel desenvolupament d’un fàrmac d’aplicació tòpica per acceleració de la curació de les úlceres venoses.
  • Col·laboració en el Projecte CIMTI sobre “nou model d’atenció domiciliària per als pacients complexos i d’altes necessitats”.
  • Projecte Peris. “Trastorns del neurodesenvolupament, fracàs escolar i alteracions conductuals a l’adolescència: estudi prospectiu i de modelització territorial de dos grups d’alumnes d’ESO de la Catalunya Central”.
  • Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial PECT BAGESS (Big data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut i Social). El seu objectiu és generar coneixement al voltant d’aquests ecosistemes per poder impactar amb més encert en solucions concretes als problemes i necessitats de la població per millorar la seva qualitat de vida i assistència.

Teixim connexions, aliances i línies estratègiques de col·laboració amb agents del territori perquè la pluralitat ens enriqueix i l’equip fa la força. Avui continuem treballant per assolir l’excel·lència al servei de la nostra població, al servei de la salut.

Aquest lloc fa servir cookies

Aquest lloc fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari.