Salut comunitaria

El programa Atenció a la Maternitat a Risc, desenvolupat per l’Associació Salut i Família amb el suport del CatSalut, ofereix serveis a les dones i famílies vulnerables arreu de Catalunya als àmbits de l'atenció i la prevenció de la interrupció voluntària de l’embaràs i de la promoció de la salut reproductiva i materna.

El programa es basa en els principis pro-elecció i compta amb la següent cartera de prestacions:

  •  Informació i acompanyament individual a dones de tots els orígens que es troben en una situació d’embaràs no desitjat. Aquesta prestació es basa en els principis pro-elecció respectant les decisions i l’autonomia de les dones i aplica les opcions previstes a la llei vigent 2/2010 de 3 de març.
  •  Contracepció immediata de llarga durada amb un dels següents mètodes:

 - Implantació d’un DISPOSITIU INTRAUTERÍ de cinc anys de durada            

  • - Col·locació d’un implant subdèrmic IMPLANONde tres anys de durada.
  • Tramitació immediata de la targeta sanitària
  • Test d’embaràs immediat i fiable
  • Grups de suport a la maternitatadreçats a dones de tots els orígens que tenen fills menors al seu càrrec. Servei de guarderia durant els grups.
  • Grups de suport i orientació per a mares adolescents i joves de tots els orígens. Servei de guarderia durant els grups.
  • Prestacions per a prevenir la pobresa i la privació infantil: Ajuts a la nutrició de lactants i orientació sobre ajuts públics a famílies..
  • Serveis d'orientació jurídica d'estrangeria, laboral i família.

Tots els serveis de l'Associació Salut i Família són gratuïts
 

Estem a la vostra disposició per a qualsevol  informació o consulta. El nostre horari de programació és de 9h a 19:30h dilluns i dimecres i de 9h a 18h dimarts i dijous i de 9h a 16:30h els divendres als telèfons: 

93 268 24 53 i 93 268 36 00