Salut comunitaria

El dia 17 de maig de 2022 la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP) va rebre una alerta des del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) referent a la notificació recent de casos de verola del mico.

Seguidament, la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) va emetre una alerta als centres sanitaris del territori, per tal que notifiquin de forma prioritària possibles casos que compleixin els criteris establerts.

El procés per confirmar els potencials casos sospitosos de verola del mico requereix d'estudis de microbiologia i seqüenciació que no són immediats. Els casos sospitosos que la XVEC classifica com a tals són comunicats al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Després de les comprovacions pertinents, s’han detectat cinc casos més de verola del mico a Catalunya. En total, set persones tenen vinculació amb altres casos detectats a l’Estat i dos més encara estan en investigació. Per qüestions de privacitat no es donaran detalls sobre els casos confirmats.

Per més informació sobre la verola del mico s’ha creat un espai al Canal Salut