COVID-19

Degut als esdeveniments, més que mai aquests dies s’ha de continuar atenent psicològicament a les persones que ho necessitin; per això es molt important que la gent sàpiga que el servei de psicologia continua especialment actiu tant de forma presencial com per Skype. Si ho necessiteu demaneu informació per via telefònica.

Consells de salut

Parlem d’una problemàtica de salut global que està mostrant un creixement exponencial.

Us adjuntem el dossier d’informació “La Bioresistència o resistència als antibiòtics” i que també trobareu disponible a la web de l’ACSA