COVID-19

Degut als esdeveniments, més que mai aquests dies s’ha de continuar atenent psicològicament a les persones que ho necessitin; per això es molt important que la gent sàpiga que el servei de psicologia continua especialment actiu tant de forma presencial com per Skype. Si ho necessiteu demaneu informació per via telefònica.

Consells de salut

Intaboo és un espai de confiança, on poder parlar de tot allò que interessa al jovent, sense filtres ni judicis, on plantejar diferents opcions per poder-ne escollir la que més ens agradi. Drogues, Lgtbi, pantalles i qualsevol dubte que puguin tindré els més joves.

Trobaràs Intaboo:

  • Als instituts, punts joves i Ajuntaments
  • A l’Oficina Jove d’Osona/Vicjove
  • Al web intaboo.mobi
Aquest lloc fa servir cookies

Aquest lloc fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari.