COVID-19

Degut als esdeveniments, més que mai aquests dies s’ha de continuar atenent psicològicament a les persones que ho necessitin; per això es molt important que la gent sàpiga que el servei de psicologia continua especialment actiu tant de forma presencial com per Skype. Si ho necessiteu demaneu informació per via telefònica.

Consells de salut

El calendari de vacunacions sistemàtiques és una eina que recull les vacunacions sistemàtiques recomanades a Catalunya a tota la població, des de la infància fins als adults i la gent gran. El calendari recull les vacunes més adients al moment més adequat per la situació epidemiològica de Catalunya.

El primer calendari de vacunacions sistemàtiques es va crear l’any 1980 i proporcionava protecció contra set malalties (poliomielitis, diftèria, tètanus, tos ferina, xarampió, parotiditis i rubèola). Des d’aleshores, el calendari s’ha anat modificant diverses vegades sobre la base de l’evidència científica. El calendari vigent és va aprovar l’any 2020 i protegeix contra 15 microorganismes mitjançant 13 vacunes.

Calendari vacunacions 2020