Consells de salut

A data d’avui, s’han notificat un total de 2.597 casos sospitosos o probables de verola del mico a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC). D’aquests, de moment hi ha 1.825 casos confirmats.

La majoria dels casos confirmats són homes d’entre 20 i 60 anys que han iniciat la simptomatologia entre el 5 de maig i el 16 d’agost de 2022. Gairebé tots els casos han presentat febre, astènia, limfadenopaties i exantema. Les lesions s’han localitzat en les àrees genital, perioral i/o perianal, i en la major part dels casos, també s’han presentat en altres localitzacions. Fins al moment, les complicacions greus que s’han descrit són la proctitis i l’afectació ocular, que en ocasions han requerit hospitalització i ja estan donats d'alta.

El mecanisme de transmissió més probable ha estat el contacte durant les relacions sexuals, majoritàriament i sovint en el context d’esdeveniments festius multitudinaris.

Del total de les 3.789 vacunes contra la verola del mico assignades a Catalunya per part del Ministerio de Sanidad, ja se n’han administrat 1.518 dosis, sempre amb cita prèvia, de les 1.643 de la primera entrega. La resta es reserven majoritàriament per vacunació postexposició.

De la nova partida, de 7.120 dosis que el Ministerio va rebre de la compra centralitzada la setmana passada, 2.146 van ser per a Catalunya. La vacunació amb aquestes noves dosis començarà en breu, un cop s’hagin actualitzat els criteris de priorització tenint en compte també l’avaluació que està fent l’Agència Europea del Medicament (EMA) de vies d’ administració alternatives.

Des de Secretaria de Salut Pública així com des de la Direcció General de Comunicació i Estratègia del Departament de Salut estan treballant conjuntament amb diverses entitats comunitàries d’una manera constant i fluïda, amb una actitud d’escolta activa per conèixer les diferents inquietuds que puguin tenir amb la verola del mico (MPX), recollir-les i així poder-li donar una resposta conjunta a nivell comunicatiu, de prevenció i de sensibilització.

Seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’objectiu d’aquesta feina és conscienciar per donar a conèixer què és la verola del mico, com es contagia, quines són les vies de transmissió i el seu tractament.