Consells de salut

Les dades sobre la salut oral en gent gran ens ofereixen una visió preocupant i demostren que és un problema de salut pública important . El 99% dels adults de més de 65 anys té o ha tingut càries amb una mitjana de 15 dents afectades. El 75% són portadors d’algun tipus de pròtesi dental que substitueix part o la totalitat de les dents.

La salut de la boca és l’estat oral sense dolor ni infecció compatible amb una dentició funcional i còmode que permeti continuar el rol social.

Les dues malalties més freqüents a la boca són la càries i la malaltia periodontal. La càries és una malaltia que es pot evitar amb un bon control del sucre de la dieta i una bona higiene oral.

Problemes orals més associats a l’edat adulta

Un dels principals problemes és la falta de saliva en repòs i estimulada (xerostomia) a conseqüència de la disminució de la producció per part de les glàndules salivals i per molta de la medicació que es recepta per la hipertensió, l’ansietat… La quantitat de saliva influeix en la capacitat d’assaborir els aliments.

La periodontitis és una malaltia que afecta les estructures de suport de les dents. És una malaltia que no avisa perquè no causa dolor en fases inicials. La gran majoria de persones adultes tenen aquesta malaltia que provoca pèrdua de dents per falta de suport i/o mobilitat dental.

Prevenció i tractaments

El més important a totes les edats és la prevenció de les malalties orals i de les malalties sistèmiques. Una bona higiene oral, no fumar ni beure alcohol i seguir la dieta mediterrània és la clau.

A l’edat adulta hi ha utensilis molt útils com el raspall elèctric o irrigador dental que poden ser de gran ajuda per facilitar una bona higiene. La pasta de dents ha de ser amb fluor (com a mínim 1500ppm) i si el dentista ho recomana cal utilitzar un col·lutori que aporti suplement de fluor tòpic o antisèptic oral si es té periodontitis.

Pròtesi dental

La falta de dents cal tractar-la amb una pròtesi dental, que pot ser fixe o bé amovible. Si és amovible s’aconsella treure-la per dormir i netejar-la després de cada àpat.

En el cas que una persona no pugui tenir cura de la seva pròtesi dental ha de ser el cuidador el que ho faci. El dentista pot guiar com fer la higiene diària.

Una pròtesi dental ha de permetre parlar i mastegar sense dificultat. Sovint cal proposar tractament amb implants dentals quan la pròtesi amovible no permet una bona qualitat de vida.

Una mala salut oral amb dents amb mobilitat, falta de queixals o pròtesi mal ajustada afecta la qualitat de vida de forma significativa perquè obliga a canviar la dieta i sovint a perdre certs nutrients per la falta de determinats aliments que no es poden mastegar. Una dieta tova no neteja les dents de forma natural i comporta un augment del risc de càries.