Covid19

Cal destacar la nota informativa elaborada des del CatSalut sobre la seguretat de l'ús d'iburprofèn en el context de la infecció per coronavirus SARS-CoV-2.

Us adjuntem l'enllaç on podeu trobar la nota: http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/nota-informativa-aines-coronavirus.pdf.

És important compartir-la per desmentir informacions que poden confondre i causar alarma innecessària i falsa a la ciutadania.

En aquests moments no hi ha cap nova evidència ni motius per establir una contraindicació de l’ibuprofèn com a tractament de símptomes menors, si s’empra d’acord a les recomanacions de la fitxa tècnica, a les dosis recomanades i durant períodes breus.

Cal recordar que el parecetamol és una alternativa terapèutica adequada.