COVID-19

Degut als esdeveniments, més que mai aquests dies s’ha de continuar atenent psicològicament a les persones que ho necessitin; per això es molt important que la gent sàpiga que el servei de psicologia continua especialment actiu tant de forma presencial com per Skype. Si ho necessiteu demaneu informació per via telefònica.

Covid19

Cal destacar la nota informativa elaborada des del CatSalut sobre la seguretat de l'ús d'iburprofèn en el context de la infecció per coronavirus SARS-CoV-2.

Us adjuntem l'enllaç on podeu trobar la nota: http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/nota-informativa-aines-coronavirus.pdf.

És important compartir-la per desmentir informacions que poden confondre i causar alarma innecessària i falsa a la ciutadania.

En aquests moments no hi ha cap nova evidència ni motius per establir una contraindicació de l’ibuprofèn com a tractament de símptomes menors, si s’empra d’acord a les recomanacions de la fitxa tècnica, a les dosis recomanades i durant períodes breus.

Cal recordar que el parecetamol és una alternativa terapèutica adequada.

Aquest lloc fa servir cookies

Aquest lloc fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari.