Covid19

Arran del rebrot de COVID-19 originat a Lleida i la resolució que obliga a portar mascareta, us passem el conjunt de materials divulgatius i comunicats de premsa enviats sobre aquests dos temes:

Actualitzacions i nous materials comunicatius

General

Rebrot de Lleida:

Ús obligatori de la mascareta

Podeu consultar tota la informació a: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Comunicats de premsa

Podeu consultar totes les notes de premsa a la web del Departament (http://salutweb.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/)

També us adrecem a l’espai del Canal Salut on es troben altres notícies d’actualitat: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/noticies/.