COVID-19

Degut als esdeveniments, més que mai aquests dies s’ha de continuar atenent psicològicament a les persones que ho necessitin; per això es molt important que la gent sàpiga que el servei de psicologia continua especialment actiu tant de forma presencial com per Skype. Si ho necessiteu demaneu informació per via telefònica.

Covid19

Arran del rebrot de COVID-19 originat a Lleida i la resolució que obliga a portar mascareta, us passem el conjunt de materials divulgatius i comunicats de premsa enviats sobre aquests dos temes:

Actualitzacions i nous materials comunicatius

General

Rebrot de Lleida:

Ús obligatori de la mascareta

Podeu consultar tota la informació a: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Comunicats de premsa

Podeu consultar totes les notes de premsa a la web del Departament (http://salutweb.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/)

També us adrecem a l’espai del Canal Salut on es troben altres notícies d’actualitat: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/noticies/.

Aquest lloc fa servir cookies

Aquest lloc fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari.