Transparència

Contracte Catsalut

Podeu consultar els contractes que l'EBA Centelles ha signat amb el CatSalut per oferir atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària a les àreas bàsiques de salut així com els objectius marcats.

Contractes CatSalut Objectius Contractes CatSalut

CatSalut Clàusula 34 CatSalut Clàusula 35


Convenis de col·laboració i contractes amb proveïdors

A continuació relacionem les empreses i entitats proveïdores de serveis sanitaris i no sanitaris com a complement i suport a l'activitat principal realitzada a l'EBA Centelles d'atenció primaria de salut a la població.

Llista de proveïdors assistencials Llista de proveïdors NO assistencials