COVID-19

Degut als esdeveniments, més que mai aquests dies s’ha de continuar atenent psicològicament a les persones que ho necessitin; per això es molt important que la gent sàpiga que el servei de psicologia continua especialment actiu tant de forma presencial com per Skype. Si ho necessiteu demaneu informació per via telefònica.

Transparència

Contracte Catsalut

Podeu consultar els contractes que l'EBA Centelles ha signat amb el CatSalut per oferir atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària a les àreas bàsiques de salut així com els objectius marcats.

Contractes CatSalut Objectius Contractes CatSalut

CatSalut Clàusula 34 CatSalut Clàusula 35


Convenis de col·laboració i contractes amb proveïdors

A continuació relacionem les empreses i entitats proveïdores de serveis sanitaris i no sanitaris com a complement i suport a l'activitat principal realitzada a l'EBA Centelles d'atenció primaria de salut a la població.

Llista de proveïdors assistencials Llista de proveïdors NO assistencials

Aquest lloc fa servir cookies

Aquest lloc fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari.