COVID-19

Degut als esdeveniments, més que mai aquests dies s’ha de continuar atenent psicològicament a les persones que ho necessitin; per això es molt important que la gent sàpiga que el servei de psicologia continua especialment actiu tant de forma presencial com per Skype. Si ho necessiteu demaneu informació per via telefònica.

Objectius alineats amb el contracte del Catsalut

Podeu consultar els objectius que s'ha marcat l'EBA Centelles alineats amb els objectius que preveu el CatSalut.

Objectius Contractes CatSalut


Indicadors i resultats de l'activitat contractada

De tots els indicadors per l'evaluació dels resultats de l'activitat realitzada a l'EBA Centelles destaquem l'enquesta de satisfacció dels usuaris (PLAENSA) i la valoració final del resultat del procés d'acreditació de la nostra entitat.

Acreditació Departament de Salut (Solvencia tècnica) 96% Capacitat resolutiva i efectivitat de l'activitat prestada


Nivell de satisfacció del ciutadà

El Pla d’Enquestes de Satisfacció (PLAENSA) és un projecte del CatSalut per avaluar la qualitat del servei i el grau de satisfacció de la ciutadania amb els diversos serveis sanitaris públics.

Enquesta PLAENSA


Aquest lloc fa servir cookies

Aquest lloc fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari.