El sistema sanitari públic estableix diferents recursos i circuits per tal de donar resposta a la demanda
d'atenció immediata de la ciutadania. Aquesta demanda es concreta en diferents situacions que
requereixen una resposta assistencial diferent (des de les situacions amb risc vital per a la persona
afectada fins a demandes d'urgències lleus).
L'atenció d'urgència es duu a terme pels dispositius de l'atenció primària i hospitalària, així com a través
del telèfon 061 Salut Respon que és un servei d'urgències d'accés directe a tot el país, les 24 hores del
dia, els 365 dies de l'any.
Els professionals dels centres d'atenció primària (CAP) i dels consultoris locals, us ajuden a resoldre la
majoria de problemes de salut en el seu horari habitual. Recordeu que molts d'aquests centres tenen
atenció continuada fora d'aquest horari habitual i els caps de setmana i que, per tant, si teniu un
problema de salut imprevist, us podeu adreçar al que tingueu assignat. També, a molts indrets del
territori es disposa de centres d'urgències d'atenció primària (CUAP) que estan oberts les 24 hores del
dia.

A Tinc una urgència. On m'adreço? Centres d'atenció primària, continuada i urgent trobareu una relació
d'aquests centres de tot el territori de Catalunya, amb els horaris habituals i els d'atenció continuada.

En el cas que tingueu un problema de salut i creieu que necessiteu una atenció sanitària urgent, el
Departament de Salut us recomana que truqueu primer al 061 Salut Respon, on metges i infermers us
assessoraran sobre què cal fer en cada situació i us oferiran consells de salut; també us informaran
sobre a quin centre us podeu adreçar i, si cal, us enviaran un professional sanitari a domicili o una
ambulància. En definitiva, trucant al 061 podreu evitar-vos temps d’espera i desplaçaments innecessaris,
ja que sempre us orientaran perquè acudiu, si cal, a un centre sanitari que s’adeqüi al vostre problema
de salut.


En cas d'emergència, telefoneu al 112.