La memoria de recerca i desenvolupament de l'EBA Centelles recull totes les activitats realitzades durant el periode de referència en estudis de recerca clínica.