• Model societari. Entitat de base associativa constituïda sota la forma jurídica d’una Societat limitada de professionals (SLP).
  • Pla de funcionament (doc. 16)
  • Organigrama jeràrquic

 

Organigrama funcional
Organigrama funcional