• Model societari. Entitat de base associativa constituïda sota la forma jurídica d’una Societat limitada de professionals (SLP).
  • Pla de funcionament (doc. 16)
  • Organigrama jeràrquic

 

Organigrama funcional
Organigrama funcional
Organigrama funcional
Organigrama jeràrquic

Tinc una urgència

Centres amb atenció continuada i urgent.

Sanitat respon

El 061 es el telèfon de Sanitat Respon.

Fer Salut

FerSalut, la revista del teu centre de salut ;)