COVID-19

Degut als esdeveniments, més que mai aquests dies s’ha de continuar atenent psicològicament a les persones que ho necessitin; per això es molt important que la gent sàpiga que el servei de psicologia continua especialment actiu tant de forma presencial com per Skype. Si ho necessiteu demaneu informació per via telefònica.

  • Model societari. Entitat de base associativa constituïda sota la forma jurídica d’una Societat limitada de professionals (SLP).
  • Pla de funcionament (doc. 16)
  • Organigrama jeràrquic

 

Organigrama funcional
Organigrama funcional
Organigrama funcional
Organigrama jeràrquic
Aquest lloc fa servir cookies

Aquest lloc fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari.