La memoria general de l'EBA Centelles recull totes les activitats realitzades durant el periode de referència.