Canvi d’EAP (Equip d’Atenció Primària)

Per diverses raons ens pot interessar que ens atenguin a un altre Cap d’arreu de Catalunya.

Només necessitem estar afiliats i tenis targeta sanitària i estar empadronats arreu de Catalunya.

És l’ EAP escollit l’encarregat de realitzar el tràmit administratiu.

S’ha d’omplir una sol·licitud.

El Cap escollit s’ha de mantenir per un període d’un any, no afecta als altres membres de la família. No es poden acollir les persones incloses en programes d’atenció domiciliària.

Al canviar d’EAP, es canvien els especialistes, el centre de Salut Mental i el programa d’atenció a la dona.

Els domicilis els faran al Cap que li toca per territori.

Sol·licitud

Nota: A partir de març 2011, per motius d'excès d'usuaris, els canvis d'Eap a l'ABS Centelles s'esturiaran minuciosament un per un. En aquest moment els cupos dels metges estan plens.

Es pot escollir sempre i quan els metges del centre sol·licitat tinguin un nombre d’usuaris que garanteixi una assistència sanitària de qualitat.