l’EBA Centelles es conscient que un adequat seguiment dels seus valors i salvaguardar la seva integritat son claus per dur a terme una bona gestió i tenir un comportament socialment acceptable. Per aquest motiu han decidit dotar-se d’una metodologia comuna per realitzar les avaluacions compromeses en l’article 9 del Codi de Bon Govern aprovat en data 16 de juny de 2016.

Els resultats obtinguts per aquesta EBA, tant pel que fa al procés de l’acreditació dels estàndards de qualitat del Departament de Salut ( 94/100) com de l’alt nivell de compliment dels objectius del CatSalut (97/100) i dels resultats de l’enquesta de satisfacció dels usuaris – PLAENSA-, s’evidencia l’existència d’un compromís que no es limita a conèixer el grau d’assoliment dels valors i normes que es recullen en el Codi de Bon Govern i en les Bases de l’Autogestió; sinó que inclou un esforç de millora continua en aquests àmbits.

Resolució Acreditació Departament de Salut Evaluació dels resultats obtinguts

Compliments objectius Catsalut 2017

Enquesta PLAENSA