La TSE és l’acreditació sanitària per a persones que resideixen temporalment a Catalunya i són originàries de països amb conveni bilateral.

Qui pot sol·licitar-la?

Totes les persones que estinguin afiliades a la Seguretat Social.

A que dóna dret?

La Targeta Sanitària Europea dóna dret a atencions sanitàries urgents als països comunitaris on

  • Com s’ utilitza ?


A l’ hora de necessitar una assistència mèdica, s’ ha d’ adjuntar el document d’ identitat corresponent.

  • On es tramita?


Per fer el tràmit, s’ ha d’ anar a les oficines de INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social)

Per zona, la que ens queda més aprop és:

INSS MATÍ LLUIS COMPANYS

PLAÇA. LLUíS COMPANYS,6  Vic

Telf: 93 886 02 15

matins de 9h a 14h.

dimarts i dijous a 16h a 18,15h

També per Inernet  link