La targeta sanitària individual (TSI) és el document que identifica i acredita les persones com a assegurades del CatSalut. Permet accedir als centres i serveis del sistema sanitari públic i també s’ha de presentar a les farmàcies per poder obtenir els medicaments finançats pel CatSalut. És important portar-la en els desplaçaments fora del lloc de residència habitual.

La targeta és personal i intransferible i l’ha de tenir cada membre de la família, sigui quina sigui la seva edat.

Si heu perdut la TSI, s’ha deteriorat o si la banda magnètica no funciona, podeu sol·licitar-ne la reedició a través del vostre centre d’atenció primària CAP.

 

Si no has tingut mai la TSI

Documentació que cal aportar:

 • Document d’afiliació a la Seguretat Social (NASS) (el podeu sol·licitar al web Tu Seguridad Social).
 • DNI, NIE, passaport o permís de Treball
 • Certificat d’empadronament municipal,
 • En el cas dels menors d’edat cal aportar:
  1. Llibre de família
  2. Document d’afiliació a la Seguretat Social (NASS) com a beneficiari
  3. Certificat d’empadronament municipal,
  4. DNI o NIE de la persona titular del NASS

Es recomana portar els documents originals i una fotocòpia dels mateixos.

Per a la resta de situacions administratives especials, consulteu a la unitat d’atenció al usuari del vostre centre.

Per a més informació, podeu consultar el web del CatSalut.

 

Assistència sanitària amb desplaçaments

Tràmits

En marxar temporalment del lloc de residència habitual, com per exemple de vacances, què s’ha de tenir en compte per accedir a l’assistència sanitària durant el viatge?

Desplaçaments dins de Catalunya

Per tal de rebre assistència a un centre de la xarxa sanitària pública catalana d’un altre municipi en condició de desplaçat temporal, cal acreditar-se amb la targeta sanitària individual.

Desplaçaments a la resta de l’Estat espanyol

Per rebre assistència sanitària a qualsevol centre de la xarxa sanitària pública espanyola cal presentar la targeta sanitària individual. La persona desplaçada ha de constar d’alta en el Sistema Nacional de Salut.

Desplaçaments per Europa

Consulteu l’apartat dedicat a la Targeta Sanitària Europea.

Desplaçaments fora d’Europa

Per desplaçaments fora de la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu, cal informar-se si aquest país té un conveni bilateral amb l’Estat espanyol que inclogui el dret l’atenció sanitària pública. Actualment, l’Estat espanyol té establert convenis bilaterals d’assistència sanitària amb Andorra, Xile i Brasil.

En els països amb què no s’ha establert cap conveni, qualsevol forma d’assistència sanitària anirà, inicialment, a càrrec del pacient.