Sempre s’ha de demanar dia i hora (cita prèvia) trucant al telèfon indicat, o bé, assistint al seu Centre de referència:

RECORDAR:

Dissabtes, diumenges i festius cal dirigir-vos o trucar al CAP Centelles de 8h a 20h - tel: 93 881 04 85
De 20h a 8h dirigir-vos al CAP OSONA de Vic / per urgències o emergències trucar al 061

Cita prèvia online LA MEVA SALUT:

La Meva Salut és un espai personal de salut digital que permet accedir a la teva informació de salut, fer consultes als professionals i fer tràmits de manera senzilla, segura i confidencial.

Welcome - La Meva Salut (gencat.cat)

Es pot demanar l’alta per internet a través del formulari web o presencialment al centre d'atenció primària (CAP).

S'hi pot accedir des del web i també descarregant-se l’aplicació. Està disponible en català, castellà i occità-aranès.

Els pares, mares o responsables legals de persones poden demanar l’accés a La Meva Salut dels seus fills o menors de 18 anys i de les persones de les quals siguis responsable legal.

El pare, la mare o el responsable legal de menors poden demanar l’accés a La Meva Salut dels seus fills i tutelats. Entre els 16 i els 18 anys, cal que els menors autoritzin els adults per accedir al seu espai de La Meva Salut, ja que la majoria d’edat en l’àmbit sanitari es reconeix a partir dels 16 anys. També es pot demanar l’accés a La Meva Salut de persones adultes de les quals es tingui la responsabilitat legal reconeguda.

Per més informació: La Meva Salut . Canal Salut (gencat.cat)

Atenció domiciliària:

Existeixen dos tipus d’atenció domiciliària:

Aguda: Aquella que es produeix en un moment puntual, quan el pacient es troba malament i no es veuamb cor de desplaçar-se al CAP. En aquest cas té l’opció de demanar una visita a domicili trucant al CAP.

Cròniques:

Servei destinat a malalts crònics sense mobilitat. Serà el metge/essa i l’infermer/a qui programarà la visita domiciliària i portaran el control del pacient.

*No tots els metges i metgesses del Centre donen atenció domiciliaria