COVID-19

Degut als esdeveniments, més que mai aquests dies s’ha de continuar atenent psicològicament a les persones que ho necessitin; per això es molt important que la gent sàpiga que el servei de psicologia continua especialment actiu tant de forma presencial com per Skype. Si ho necessiteu demaneu informació per via telefònica.

Som una entitat de base associativa dedicada a la prestació de serveis d'atenció primària de salut constituïda sota la forma jurídica d'una societat limitada de professionals (S.L.P.).

EAP OSONA SUD- ALT CONGOST SLP- en endavant l’EBA CENTELLES- és una empresa d’economia social constituïda per professionals sanitaris sota la modalitat d’Entitat de Base Associativa -EBA- que s’organitzen de forma autogestionada per millorar els resultats en salut, la satisfacció dels ciutadans i de l’equip humà procurant l’efectivitat i l’eficiència dels serveis prestats, tot col·laborant a fer sostenible el sistema sanitari públic.

L’autogestió permet la màxima autonomia per la creació d’equips de professionals i dona la capacitat real de gestió dels recursos i de formes innovadores d’organització i governança.

Les persones, el seu principal capital, han de desenvolupar la seva activitat treballant en equip per tendir a la consecució de l’excel·lència clínica..

El compromís ètic està present entre els valors de les EBA Centelles. A tal efecte, disposa d’un Codi Ètic aprovat en data dia 30 de Gener de 2015. Convençudes que només amb l’adopció de principis i pràctiques de bon govern, orientats als valors de servei públic i transparència democràtica, és possible una gestió orientada a la millora de la qualitat, la sostenibilitat i l’eficiència dels serveis al ciutadà. El Comitè de Seguiment dels Valors Corporatius és l’òrgan delegat que assessora a la Direcció del L’ EAP OSONA SUD – ALT CONGOST SLP, en l’adopció de polítiques que promoguin l’adhesió als valors corporatius.

Estatuts Missió Visió Valors Pla estratègic Pla funcional Pla de qualitat i seguretat del pacient

Aquesta societat està formada majoritàriament per professionals sanitaris i l'entitat jurídica que és el Consorci Hospitalari de Vic.

Socis que formen la societat:

Professionals

 • Dr. Vilatimó (administrador)
 • Dra. A. Ramón
 • Dra. S. Narejos
 • Sra. D. Morató
 • Dr. X. Ferrés
 • Dra. E. Martínez
 • Dra. A. Ulied
 • Sra. R. Díaz
 • Sra. S. Esteve
 • Dra. O. Codina
 • Dra. S. Matesanz
 • Dra. A. Tantiña
 • Sra. G. Sayós
 • Dr. I. Lara
 • Sra. D. Molera
 • Sra. A. Coma

No Professionals

 • Consorci Hospitalari de Vic

La societat es regula per la llei de societats de professionals.

Esteblim aliances amb altres organitzacions:

Aquest lloc fa servir cookies

Aquest lloc fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari.