Som una entitat de base associativa dedicada a la prestació de serveis d'atenció primària de salut constituïda sota la forma jurídica d'una societat limitada de professionals (S.L.P.).

EAP OSONA SUD- ALT CONGOST SLP- en endavant l’EBA CENTELLES- és una empresa d’economia social constituïda per professionals sanitaris sota la modalitat d’Entitat de Base Associativa -EBA- que s’organitzen de forma autogestionada per millorar els resultats en salut, la satisfacció dels ciutadans i de l’equip humà procurant l’efectivitat i l’eficiència dels serveis prestats, tot col·laborant a fer sostenible el sistema sanitari públic.

L’autogestió permet la màxima autonomia per la creació d’equips de professionals i dona la capacitat real de gestió dels recursos i de formes innovadores d’organització i governança.

Les persones, el seu principal capital, han de desenvolupar la seva activitat treballant en equip per tendir a la consecució de l’excel·lència clínica..

El compromís ètic està present entre els valors de les EBA Centelles. A tal efecte, disposa d’un Codi Ètic aprovat en data dia 30 de Gener de 2015. Convençudes que només amb l’adopció de principis i pràctiques de bon govern, orientats als valors de servei públic i transparència democràtica, és possible una gestió orientada a la millora de la qualitat, la sostenibilitat i l’eficiència dels serveis al ciutadà. El Comitè de Seguiment dels Valors Corporatius és l’òrgan delegat que assessora a la Direcció del L’ EAP OSONA SUD – ALT CONGOST SLP, en l’adopció de polítiques que promoguin l’adhesió als valors corporatius.

Estatuts Missió Visió Valors Pla estratègic Pla funcional Pla de qualitat i seguretat del pacient

Aquesta societat està formada majoritàriament per professionals sanitaris i l'entitat jurídica que és el Consorci Hospitalari de Vic.

Socis que formen la societat:

Professionals

 • Dr. Vilatimó (administrador)
 • Dra. A. Ramón
 • Dra. S. Narejos
 • Sra. D. Morató
 • Dr. X. Ferrés
 • Dra. E. Martínez
 • Dra. A. Ulied
 • Sra. R. Díaz
 • Sra. S. Esteve
 • Dra. O. Codina
 • Dra. S. Matesanz
 • Dra. A. Tantiña
 • Sra. G. Sayós
 • Dr. I. Lara
 • Sra. D. Molera
 • Sra. A. Coma

No Professionals

 • Consorci Hospitalari de Vic

La societat es regula per la llei de societats de professionals.

Esteblim aliances amb altres organitzacions: