Les receptes cròniques són aquelles que estan autoritzades pel vostre metge de família per un període més o menys llarg. La majoria venen prescrites per un especialista, requereixen d’un informe mèdic.

Cada any s’ha de renovar l’autorització.

Heu de venir al mostrador amb la vostra TSI (targeta sanitària individual) i demanar les receptes que necessiteu, sempre i quan estiguin incloses com a medicació de llarga durada (crònica). Els administratius no podem ni modificar ni afegir cap medicament, si ho necessiteu heu de demanar visita amb el vostre metge. Hi ha receptes que requereixen de segell d’inspecció, aquestes ens les quedem nosaltres i a la setmana l’heu de venir a buscar al Cap.

Recepta electrònica

Ara, quan el metge o metgessa et prescrigui un tractament, et donarà el pla de medicació que és el full on consta tota la informació necessària per poder seguir correctament el tractament (hi trobaràs el nom del medicament, la dosi i la freqüència de l’administració i el temps previst de tractament).

 

Podràs recollir la teva medicació a qualsevol  farmàcia de Catalunya.